Privatumo politika

Asmeninių duomenų tvarkymo sąlygos

SIA Zinva praneša, kad su prekių užsakymu susijusi informacija bei asmens duomenys bus renkami ir saugomi pagal Europos Sąjungos asmens duomenų apsaugos teisės aktų nustatytus reikalavimus. 

Asmens duomenys bus saugomi penkerius metus laiko terminą skaičiuojant nuo jų gavimo. Siųsdami savo duomenis jūs automatiškai duodate sutikimą, kad duomenys bus apdorojami ir saugomi per visą apdorojimo laikotarpį bei nustatytu atskirų norminių aktų laikotarpiu, po to, kai duomenys bus apdoroti pradiniame etape. Duomenys bus saugomi tol, kol tai būtina. Visi būtini asmens duomenys bus saugomi internete, mūsų tinklalapyje. 

Surinkti duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, išskyrus tuos atvejus, kai juos reikės tinkamai apdoroti. Apdorojimo sąlygos numatytos mūsų pateiktame dokumente arba atitinkamuose įstatymuose. Duomenys yra prieinami Sia Zinva darbuotojams, kurie turi teisę jais naudotis.

Jūs bet kuriuo metu turite teisę paprašyti atnaujinti asmens duomenis, informuoti apie jų panaudojimą ir pareikalauti juos ištrinti.

Duomenų savininkas turi teisę pareikalauti juos užmiršti, jei tik pateiks prašymą per tinklalapį info@morex.lv asmens duomenis ištrinti. 

Pakeitimai Konfidencialumo politikoje
SIA Zinva turi teisę bet kuriuo metu daryti pakeitimus, kurie publikuojami interneto tinklalapyje www.minelab24.lt