Privatumo politika

SIA „Zinva“ yra Latvijos Respublikoje įregistruota įmonė, kurios registracijos numeris 40003946631 ir juridinis adresas: Ryga, Maskavas gatvė 418B, LV-1063, Latvija (toliau vadinama Valdytoju). Privatumo politika (toliau - Politika) yra dokumentas, pateikiantis asmenims informaciją apie tai, kaip Minelab apdoroja duomenis, siekdama pagerinti svetainės www.minelab24.lt turinio kokybę, taip padarydama ją patogesnę ir paprastesnę vartotojams. Valdytojas rūpinasi konfidencialumu ir įsipareigoja tinkamai apsaugoti jūsų asmens duomenis. Ši politika apibrėžia pagrindą, kuriuo remdamiesi mes tvarkome bet kokius iš jūsų gautus asmens duomenis arba duomenis, kuriuos mums pateikiate naudodamiesi mūsų paslaugomis ar svetaine www.minelab24.lt. Skirkite laiko peržiūrėti šią politiką, kad suprastumėte mūsų principus ir praktiką, susijusią su jūsų asmens duomenimis ir kaip jie tvarkomi.


Kaip mes gauname informaciją

Mes galime iš jūsų gauti šekančius duomenis:

 • Informacija, kurią pateikiate užpildydami formas ar dokumentus mūsų svetainėje arba asmeniškai parduotuvėje.
 • Jei susisiekiate su mumis, mes galime išsaugoti šį susirašinėjimą ir jame esančią informaciją (įskaitant išsamią informaciją ir užsakymo informaciją).
 • Išsami informacija apie jūsų apsilankymus mūsų svetainėje ir išteklius, prie kurių gaunate prieigą.
 • Informacija, kurią pateikiate savo sutartyse ar pareiškimuose, adresuotuose mums.


IP adresai ir slapukai

Mes galime rinkti informaciją apie jūsų kompiuterį (galinį įrenginį), įskaitant jūsų IP adresą, operacinę sistemą ir naršyklės tipą, kad galėtume administruoti sistemą. Tai statistiniai duomenys, naudojami analizuojant jūsų veiksmus ir naršymo būdus svetainėje, kurie konkrečiai nenustato jokio asmens.

Valdytojas taip pat gali gauti informaciją apie bendrą interneto naudojimą naudodamas slapukus, kurie saugomi galiniame įrenginyje ir per kuriuos pasiekiama svetainė www.minelab24.lt. Daugiau apie slapukų sąlygas ir rūšis galite sužinoti perskaitę mūsų slapukų politiką: https://www.minelab24.lt/lt/cookies


Kur mes saugome jūsų asmens duomenis

Vykdome veiklą ir tvarkome duomenis Europos Sąjungos teritorijoje. Tuo pačiu metu tam tikrais atvejais, jei esate atskirai informuotas ir (arba) sutinkate su tuo, iš jūsų gauti duomenys gali būti perduodami ir saugomi paskirties vietoje už Europos ekonominės erdvės (EEE) ribų. Tai gali būti atvejai, susiję su užsakymu įvykdyti sutartį (pavyzdžiui, gamintojo ar tiekėjo užsakymai už ES / EEE ribų arba produkto registracija), arba jei sutikote naudoti trečiųjų šalių slapukus ir šiuos slapukus valdo trečioji šalis už ES / EEE ribų.


Asmens duomenų saugumas ir saugojimo laikas

Valdytojas imasi ir palaiko tinkamas administracines, technines ir organizacines priemones, kad apsaugotų asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, praradimo, pakeitimo, neteisėto jų atskleidimo ar prieigos prie jų.

Valdytojas asmens duomenis saugo ne ilgiau, nei yra pagrįstai reikalinga tikslams, kuriais tvarkomi konkretūs asmens duomenys. Asmens duomenų saugojimo laikotarpiai nustatomi remiantis galiojančiais teisės aktais arba teisėtais Valdytojo interesais. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, asmens duomenys ištrinami. Jei yra kliūčių ištrinti asmens duomenis (pavyzdžiui, įsakymas, draudžiantis ištrinti asmens duomenis), asmens duomenys saugomi tol, kol kliūtys bus pašalintos ar atšauktos. Mes pasiliekame teisę anksčiau ištrinti ar neatšaukiamai anonimizuoti jūsų duomenis, jei nebegalioja teisinis jų naudojimo pagrindas arba jei duomenys nebereikalingi tolesnėms paslaugoms teikti.

Mes paprastai sunaikiname pirkimo ir užsakymo formas bei užklausas per 3 mėnesius nuo operacijos pabaigos. Buhalterinės apskaitos dokumentai (pavyzdžiui, sąskaitos faktūros, važtarasčiai) pagal galiojančius teisės aktus laikomi nepakitę ilgesnį laiką - paprastai 5 metus po operacijos. Mes saugome dokumentus, susijusius su sandoriais, kai mes turime garantinius įsipareigojimus arba galimus vartotojų reikalavimus, susijusius su prekių ar paslaugų atitiktimi sutarties sąlygoms, visą garantinį laikotarpį arba įstatymų numatytą atsakomybės laikotarpį, kuris paprastai yra 2 metai, bet kai kuriais atvejais pasiekia 5 metus. Įrodymo tikslais mes išsaugome pateiktas sutartis jų galiojimo laikotarpiui ir dar 5 metams po jų atšaukimo, tačiau galime jas suskaitmeninti arba sunaikinti anksčiau, jei susitarimų saugoti nereikia. Statistikos tikslais duomenys nuasmeninami.

Atminkite, kad jūs esate atsakingas už savo galiniame įrenginyje saugomų duomenų saugojimą ir ištrynimą (naudokite atitinkamus interneto naršyklės nustatymus, jei norite išvalyti talpyklą (cache) ir slapukus).


Prieigos duomenų saugumas 

Jei esate registruotas svetainės vartotojas ir jums buvo suteikta prisijungimo informacija (slaptažodis), leidžianti pasiekti tam tikras mūsų svetainės dalis, jūs privalote šį slaptažodį laikyti konfidencialiu ir nesidalinti juo su kitais. Jūs esate atsakingas už savo slaptažodžio saugą - nesidalykite slaptažodžiu su kitais. Nedelsdami pakeiskite slaptažodį ir susisiekite su mumis, jei turite kokių nors priežasčių manyti, kad jūsų slaptažodis ar kiti prieigos duomenys pateko į kitų žinią.


Informacijos naudojimas (tvarkomų asmens duomenų kategorijos)

Toliau nurodytus asmens duomenis (jų kategorijas) naudojame šiais tikslais:

 • sutartinių įsipareigojimų sudarymas ir vykdymas (prekių pardavimas, paslaugų teikimas ir susijusių procesų administravimas)

Kai jūs prašote informacijos apie mūsų produktus ar paslaugas, pateikiate užsakymą, perkate produktus svetainėje ar parduotuvėje, mes turime tvarkyti jūsų asmens duomenis, kad galėtume sudaryti ar įvykdyti sutartinius įsipareigojimus (įskaitant pristatymo įvykdymą, jei jo reikia). Mums taip pat gali tekti tvarkyti asmens duomenis, kad įvykdytume garantinius įsipareigojimus ir jų administravimą (įskaitant produktų registravimą, patikrinimą, defektų aptikimą), taip pat įvykdyti norminių aktų, reglamentuojančių vartotojų teises, susijusias su prekėmis ir paslaugomis, kurios neatitinka sutarties, reikalavimus.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Asmens duomenys (vardas, pavardė)
 • Elektroninio pašto adresas
 • telefono numeris
 • adresas
 • prekių pristatymo būdas ir procesas,
 • produkto ar paslaugos aprašymas
 • mokėjimo būdas
 • mokėjimo informacija (pavyzdžiui, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, mokėjimo kortelės duomenys)
 • IP adresas
 • pagrindinė informacija apie trečiąsias šalis, kurios gauna gaminį

Jūsų su SIA „Zinva“ sutartis dėl prekių pirkimo ar paslaugų teikimo arba veiksmai šioms sutartims sudaryti.

Norint sudaryti pardavimo sutartį jūsų iniciatyva ar jūsų interesais (įskaitant užsakymo parengimą ir siuntimą).

Mūsų teisėtas interesas yra užtikrinti prekybos ir paslaugų teikimo administravimą.

Mūsų teisėtas interesas yra parduoti produktus teikiant reikiamą informaciją ir teikiant prekybos paslaugas.

Norminiais aktais nustatytų įsipareigojimų vykdymas (įskaitant buhalterinę apskaitą ir atsiskaitymus, užtikrinant prekių atitiktį deklaruojamoms savybėms)

 

- Duomenis, kuriuos jūs pateikiate susisiekę su mumis

Kai susisiekiate su mumis arba mums reikia atsakyti į jūsų užklausą, apdoroti jūsų paraišką arba susisiekti su jumis galiojančių įstatymų numatytais atvejais, galime jus identifikuoti ir susisiekti naudodami turimą kontaktinę informaciją (telefono numerį, el. pašto adresą, namų adresą), paprašyti papildomos identifikacinės informacijos, jei to reikia tinkamai apsaugoti privatumą ar įvykdyti savo įsipareigojimus, taip pat informuoti savo partnerius, kad galėtume geriau reaguoti į jūsų pageidavimus ar pagerinti mūsų produktų ir paslaugų kokybę.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Asmens duomenys (vardas, pavardė)
 • Kita identifikavimo informacija
 • Kontaktinė informacija (namų adresas, el. pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris)

Vykdyti teisinius įsipareigojimus pagal galiojančius įstatymus

Mūsų teisėtas interesas yra vykdyti verslą, užtikrinti tinkamą klientų aptarnavimą ir efektyvius verslo valdymo procesus, teikti ir gerinti paslaugų kokybę, ginti savo interesus galimų pretenzijų ar reikalavimų gavimo laikotarpiu.

 

- Neteisėtų veiksmų prieš mus tyrimas ir prevencija

Aptikti ir užkirsti kelią neteisėtai veiklai, nukreiptai prieš Valdytoją (pavyzdžiui, tirti ir užkirsti kelią pažeidimams ir vagystėms, apsaugoti ir patobulinti mūsų IT sistemas, užkirsti kelią išpuoliams, įsilaužimams, neteisėtam redagavimui ar prieigos prie svetainės blokavimui, šlamšto siuntimui, sukčiavimui, interneto sukčiavimui ar kitiems neteisėtiems veiksmams), galime rinkti ir tvarkyti mums prieinamus duomenis, įskaitant jų perdavimą teisėsaugos institucijoms ar institucijoms, dalyvaujančioms prevencijoje su informacinių technologijų saugumu susijusių incidentų srityje.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Vartotojo sugeneruoti duomenys, naršymo istorija, duomenys, susiję su naudojamais įrenginiais ir jų nustatymais, tokiais kaip kalbos nustatymai, laiko juosta, operacinė sistema ir platforma, IP ir MAC adresai, naršyklės nustatymai, kita informacija apie naudojimąsi svetaine ir Minelab paslaugomis, kita identifikavimo informacija, gautos baigtos operacijos, išsami informacija apie prekes ar paslaugas ir informacija, esanti sandorio dokumentuose.

Mūsų teisėtas interesas yra užkirsti kelią piktnaudžiavimui paslaugomis ar paslaugų teikimo ar prekių pardavimo sutrikdymui arba tirti ir užkirsti kelią nusikalstamai veikai (pvz., vagystės, turto sugadinimas) prieš įmonę.

Vykdyti teisinius įsipareigojimus pagal galiojančius įstatymus

 

- Tiesioginė rinkodara, reklaminė ir informacinė medžiaga

Su jūsų sutikimu mes informuojame jus apie įvairias naujienas ir aktualius įvykius, susijusius su mūsų įmonės ir partnerių paslaugomis, akcijomis, konkursais, pasiūlymais ir loterijomis. Jei jūs norite gauti mūsų naujienlaiškį, turite jį užsiprenumeruoti mūsų svetainėje arba pateikti savo paraišką kitu siūlomu būdu.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

 • Asmens duomenys (vardas, pavardė)
 • Kontaktinė informacija (namų adresas, el. pašto adresas arba mobiliojo telefono numeris)

Jūsų sutikimas

Be to, mes galime naudoti anoniminius asmens duomenis išanalizuoti mūsų klientų profilius ir statistikos poreikius. Rinkos tyrimo procedūrų metu galime perduoti anonimizuotą statistinę informaciją trečiosiomis šalimis. Valdytojas garantuoja, kad neperduos ir neparduos klientų sąrašų jokiai kitai organizacijai ar trečiajai šaliai.


Duomenų tikslumas

Jei pasikeitė jūsų duomenys, kuriuos pateikėte mums (pvz., kontaktinė informacija naujienoms gauti), praneškite mums kuo greičiau ištaisydami neteisingus ar netikslius duomenis. Jūs galite bet kada atnaujinti ir patikslinti mums pateiktą informaciją, kad jį būtų teisinga.


Vaizdo stebėjimas

Valdytojas vykdo vaizdo stebėjimą prekių išdavimo vietoje adresu: Maskavas iela 418B, Riga

Asmens duomenų subjektų kategorijos: Asmenys, įtraukti į vaizdo stebėjimo kameros aprėpties zoną (Valdytojo darbuotojai, klientai ir kiti asmenys). Mes tvarkome jūsų asmens duomenis siekdami užkirsti kelią nusikalstamai veiklai, ją kontroliuoti ir aptikti bei ištirti įvykius, susijusius su mūsų turtu, taip pat apsaugoti pagrindinius žmonių interesus, įskaitant saugumą (klientų, darbuotojų, dokumentų, informacijos) ir nustatyti įsilaužimus, apiplėšimus, užpuolimus, padarytos žalos ir kt.

Asmens duomenų kategorijos

Teisinis pagrindas

- Jūsų vaizdas ir įrašai, taip pat kiti jūsų asmens duomenys ir veiksmai, kurie matomi vaizdo stebėjimo srityje.

Teisėtų ir gyvybiškai svarbių interesų, įskaitant sveikatą ir gyvybę, apsauga

 

Atvejai, kai duomenys gali tapti prieinami trečiosioms šalims

 • paslaugų teikėjai ir partneriai

Norėdami įvykdyti savo įsipareigojimus jums, užtikrinti interneto svetainės veikimą, taip pat Valdytojo teikiamų prekių ir paslaugų pardavimą, mes perduodame jūsų asmens duomenis įmonėms ir įstaigoms, kurios mums teikia paslaugas, pavyzdžiui, prižiūri ir tvarko interneto svetainę arba tiesioginių pranešimų rinkodaros siuntimas, siekiant pagerinti pirkimo ir pristatymo procesus, pavyzdžiui, mokėjimo paslaugų teikėjui, produktų tiekėjui ar draudimo teikėjui.

Slapukus tvarkome ir priimame mes ir mūsų partneriai, kurie valdo svetainę, renka ir analizuoja jūsų veiklą svetainėje.

Jei svetainėje naudojate komunikacijos funkciją ar įrankį, jūsų duomenys gali būti perduodami atitinkamam partneriui, susijusiam su jūsų pasirinkta ryšio ar komunikacijos priemone, ir pranešimų paslaugų teikėjams.

Asmens duomenys gali būti atskleisti (perduoti) kitam asmeniui dėl įmonių perdavimo, bet kokio susijungimo, turto įsigijimo, pardavimo, verslo perkėlimo kitam prekybininkui ir kt. Tokiais atvejais klientų duomenų bazė nėra parduodama (perduodama) atskirai, nebent tai susiję su visos įmonės perdavimu.

Mes dedame pagrįstas pastangas patikrinti visus paslaugų teikėjus, kurie tvarko jūsų asmens duomenis mūsų vardu ir mūsų prašymu. Mes vertiname, ar mūsų partneriai (asmens duomenų tvarkytojai) imasi tinkamų saugumo priemonių, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal mūsų užduotis, gaires, instrukcijas ir norminius reikalavimus. Šioms įmonėms neleidžiama naudoti jūsų asmens duomenų jokiems kitiems tikslams. Mes dalijamės jūsų asmens duomenimis su trečiosiomis šalimis, kurios dalyvauja įgyvendinant jūsų pasirinktą sandorį.

Jei mes esame priversti atskleisti jūsų asmeninę informaciją, kad įvykdytume bet kokį teisinį įsipareigojimą arba apsaugotume savo, klientų ar kitų teises, turtą ar saugumą, šie duomenys gali būti atskleisti. Tai apima keitimąsi informacija su kitomis įmonėmis ir organizacijomis, siekiant apsisaugoti nuo sukčiavimo ir sumažinti kredito riziką. Jūsų duomenys taip pat gali būti perduodami kompetentingų institucijų prašymu (teisėsaugos, valstybės ir vietos valdžios institucijų), pavyzdžiui, priežiūros institucijai, atsakingai už asmens duomenų apsaugą, ar policijai.


Privatumo politikos pakeitimai

Mes galime laikas nuo laiko keisti ar papildyti šią Privatumo politiką, paskelbdami pakeitimus svetainėje. Bet kokie pakeitimai ir redagavimai įsigalioja iškart po jų paskelbimo, nebent jų įsigaliojimas numato kitaip. Prašome perskaityti dabartinę privatumo politikos versiją, kai naudojatės šia svetaine.


Duomenų subjekto teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu

Duomenų subjektas turi šias teises, susijusias su savo asmens duomenimis:

 • gauti iš Valdytojo informaciją apie tai, ar jo / jos asmens duomenys yra tvarkomi, ir, jei taip, tada gauti prieigą prie jo asmens duomenų ir informaciją apie jiems taikomų asmens duomenų tvarkymo tikslą (priežastį), apie asmens duomenų kategoriją, gavėjo (- ų) asmens duomenis, asmens duomenų saugojimo laikotarpį, automatinį sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir jo pasekmes; informaciją apie kitus asmens duomenų šaltinius, jei asmens duomenys gaunami iš trečiosios šalies, informaciją apie garantijas siunčiant asmens duomenis į trečiąją šalį ar tarptautinę organizaciją, taip pat informaciją apie duomenų subjekto teises;
 • gauti informaciją apie tai, ar asmens duomenų teikimas yra susijęs su susitarimo ar norminių aktų reikalavimais, ar asmens duomenų teikimas yra būtina sąlyga norint sudaryti sutartį, taip pat informaciją apie duomenų subjekto įsipareigojimus pateikti savo asmens duomenis ir apie pasekmes, jei būtinų asmens duomenų nėra išsiųsta;
 • reikalauti ištaisyti savo asmens duomenis, jei jie yra netikslūs, neteisingi ar neišsamūs;
 • prašyti apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą;
 • prieštarauti jūsų asmens duomenų tvarkymui;
 • prašyti ištrinti savo asmens duomenis;
 • atšaukti sutikimą tvarkyti asmens duomenis;
 • nebūti sprendimo subjektu, pagrįstu tik automatizuotu apdorojimu, įskaitant profiliavimą, kuris turi teisinių pasekmių duomenų subjektui arba analogiškai daro didelį poveikį duomenų subjektui. Šios sąlygos netaikomos, jei sprendimas yra būtinas duomenų subjekto ir Valdytojo sutarties sąlygoms sudaryti ar įvykdyti, remiantis aiškiu duomenų subjekto sutikimu, arba jei tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus;
 • perkelti savo asmens duomenis, kurie susiję su asmens duomenis, kuriuos duomenų subjektas pateikia bendrovei struktūrizuotu, plačiausiai naudojamu ir mašininiu skaitomu formatu;
 • kreiptis į Valdytoją su skundu dėl asmens duomenų tvarkymo. Tais atvejais, kai Valdytojas skundo netenkina, pateikite skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų inspekcijai (Valstybinės duomenų inspekcijos kontaktinę informaciją galite rasti svetainėje: www.dvi.gov.lv).

 

Duomenų subjekto teises užtikrina bendrovė pagal šių teisių įgyvendinimo Reglamento reikalavimus.

Jei duomenų subjektas atšaukia sutikimą tvarkyti duomenis, tai neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo, kuris vyko iki atšaukimo, teisėtumui.

 

Duomenų apdorojimas kitose susietose svetainėse

Valdytojo svetainėje www.moinelab.lv gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, kurios turi savo naudojimo sąlygas ir asmens duomenų apsaugą, už kurias Minelab neatsako.

 

Valdytojas ir kontaktinė informacija

Valdytojas yra SIA „Zinva“, registracijos numeris 40003946631, juridinis adresas: Ryga, Maskavas iela 418B, LV-1063, Latvija. Jei turite klausimų, komentarų ar prašymų, susijusių su privatumo politika ar jūsų asmens duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis rašydami el. adresu info@morex.lv arba išsiųsdami laišką Rygoje, Maskavas gatvė 418B, LV-1063

 

1.1 versija.

2021 m. balandžio 20 d.